Winstverbetering

Cashflow uit winst is beter dan cash uit financiering!

Financiële sturing:

De hoofdregel is eenvoudig: Splits uw winst- en verliesrekening uit per product, per procesonderdeel, per markt, én per klant! En daaruit krijgt u de informatie die nodig is om financieel te sturen. Klinkt eenvoudig! Tenminste als u hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden en het überhaupt voor elkaar krijgt om al deze informatie in uw onderneming naar boven te krijgen.

In de praktijk zult u dus allereerst vast moeten stellen welke informatie voor u ècht van belang is om te sturen en hoe u die informatiestroom zodanig in moeten richten dat u minimaal maandelijks de juiste stuurinformatie krijgt.

Een ander belangrijk onderdeel is de voor- en nacalculatie binnen de onderneming. Het doel van een voor- en nacalculatie is om de juiste orders uit de markt te selecteren en de medewerkers inzicht te geven hoe ze dat moeten doen.

Met ons zusterbedrijf www.financieringsfabriek.nl komen wij vrijwel dagelijks met ondernemingen in contact die een financieringsbehoefte hebben. Te vaak ontstaat deze financieringsbehoefte door het te laat of te langzaam oppakken van mogelijke winstverbeteringen. De financiële positie moet immers nog van voldoende niveau zijn om de winst te kùnnen verbeteren. Immers ook hier gaat de kost voor de baat. Verbeteren hoeft niet altijd geld te kosten maar het maakt het wel eenvoudiger en kan het verbeterproces sterk versnellen.
Wat kan geld kosten in een winstverbeteringstraject?:

  • Investeringen in materieel, machines, panden, automatisering, ontwikkelkosten of marketing.
  • Investeringen in vernieuwing of uitbreiding van het  team in de vorm van transitievergoedingen, wervingskosten en opleidingskosten.
  • Interne “tijd” of inhuur van derden die nodig is om de richting scherp te slijpen.