Gestructureerde markt- en bedrijfsanalyse InCompany

Wanneer
Kosten
€ 2.700,- (maximaal 10 deelnemers)
PE punten
NBA: nvt

Inleiding

Om te winnen in een sector hoeft uw organisatie alleen maar beter te presteren dan uw concurrenten! Maar geeft u hier de juiste richting aan als DT/MT? Binnen organisaties op DT en MT gebied zit veel kennis over de markt en de concurrentie in combi met de interne organisatie. Deze kennis is echter vaak niet volledig zichtbaar, zijn sommige aspecten overbelicht en is er geen consensus over deze strategisch belangrijke aspecten. Hierdoor kan de sturing van het DT, MT en de RvC niet effectief genoeg zijn met alle gevolgen voor uw concurrentiepositie. Middels deze incompany sessies zet u de sleutelfiguren binnen uw organisatie bij elkaar en laat hen op een gestructureerde wijze een markt- en bedrijfsanalyse opzetten.

Inhoud

In dit programma brengen wij een verdieping aan op de volgende onderwerpen:
• Hoe een markt- en bedrijfsanalyse te creëren en actueel houden?
• Waar zitten de sterke en zwakke punten in de organisatie t.o.v. onze klanten?
• Welke Key Performance Drivers bepalen onze cash flow?
• Welke actiepunten hebben prioriteit in de komende maanden?
• Denkmodellen zoals Porter, DESTEMP, SWOT, BCG matrix en de 7’sen van McKinsey als “taal” gebruikt.

Duur doorlooptijd en wijze van aanbod

Dit programma duurt twee dagdelen en wordt met een tussenperiode van een week verzorgd.
Dit programma wordt via een Maatwerk Action Learning variant aangeboden. Ook in te plannen in avonden of weekend.

Resultaat

Na afloop van dit programma heeft u op een gestructureerde wijze uw markt en uw organisatie in beeld gebracht en kunt u dit actueel houden. U heeft een gedeeld en gedragen beeld binnen uw DT/MT/RvC waar de essentiële succesfactoren in uw organisatie zitten.

Trainers

  • Drs. Ing. Bart van der Wielen

    Oprichter, eigenaar en meewerkend voorman binnen WDL. Een financiële vakman gecombineerd met praktijkervaring als ondernemer. 

    Meer info over Bart?    

    Heeft u een vraag voor Bart ? Klik hier om contact met hem op te nemen.

    .