Human Resource Development

Het gegeven dat organisaties zich tegenwoordig snel moeten kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden zorgt ervoor dat de opvattingen over het vormgeven van loopbanen zijn veranderd.

Loopbaanontwikkeling is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met het proces van levenslang leren. Ook het werk zelf is in de huidige kennis- en diensteneconomie onder andere door snelle technologische ontwikkelingen grondig veranderd en daarmee zijn ook de ontwikkelingsmogelijkheden veranderd.

Veel meer dan vroeger is het nodig dat de medewerker zelf actief werkt aan de eigen ontwikkeling, al dan niet ondersteund door de HRD consultant in zijn rol van ‘architect van leerprocessen’.

De wijze en mate van ondersteuning is afhankelijk van de wijze waarop een organisatie haar leerklimaat wil / kan inrichten.
Onze benadering van de ontwikkeling van het menselijk kapitaal onderscheid zich van de reguliere marktbenadering doordat wij een set van instrumenten inzetten die naadloos aansluiten op het gedachtegoed van Strategisch Opleiden in Organisaties zoals dat door Bergenhenegouwen, Mooiman en Tillema (1992) ontwikkeld is.

Onderstaand schema geeft dit weer:


Wilt u graag eens verder praten over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden bij de ontwikkeling van de mensen binnen uw organisatie?
Neem dan gerust even contact op met René van Leeuwen. Hij staat u graag te woord!


< Vorige pagina

Uw markt

Mid-Corporates moeten continu en razendsnel inspelen op veranderende klantwensen en bijbehorende trends. Ook internationaal zit de concurrent niet stil. Als uw organisatie dagelijks als een goed geoliede machine functioneert, blijft u uw concurrentie voor en creëert u jarenlange continuïteit. Maar het optimaal inzetten van twee belangrijke resources namelijk kapitaal en medewerkers zijn dan uitdagingen van formaat.