Financieringsbemiddeling

Uw wilt zowel de beschikbaarheid van kapitaal als de meest gunstige voorwaarden en condities verkrijgen. Hiervoor dient de structuur van de financiering goed te zijn afgestemd op de balans enerzijds en de marktmogelijkheden anderzijds. Maar beide aspecten zijn continu aan verandering onderhevig. Ook de opties om financiering aan te trekken zijn vanaf 2013 sterk toegenomen. Wij kennen de actuele mogelijkheden en de beslissers in deze organisaties. Wij kunnen u adviseren over de structuur van uw financiering. Wij zijn niet verbonden aan welke financieringspartij dan ook omdat we een absoluut onafhankelijk advies willen geven aan onze klanten. Ten behoeve van een efficiënte procesgang bij financieringsaanvragen maken we gebruik van het Credion netwerk.

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem contact op met Willem Schiffers of Raymond Tekstra voor verdere detaillering.

< Vorige pagina

Uw markt

Mid-Corporates moeten continu en razendsnel inspelen op veranderende klantwensen en bijbehorende trends. Ook internationaal zit de concurrent niet stil. Als uw organisatie dagelijks als een goed geoliede machine functioneert, blijft u uw concurrentie voor en creëert u jarenlange continuïteit. Maar het optimaal inzetten van twee belangrijke resources namelijk kapitaal en medewerkers zijn dan uitdagingen van formaat.