Mid-Corporates

Financieringsbemiddeling

Uw wilt zowel de beschikbaarheid van kapitaal als de meest gunstige voorwaarden en condities verkrijgen. Hiervoor dient de structuur van de financiering goed te zijn afgestemd op de balans enerzijds en de marktmogelijkheden anderzijds.
Lees meer >

Human Resource Development

Het gegeven dat organisaties zich tegenwoordig snel moeten kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden zorgt ervoor dat de opvattingen over het vormgeven van loopbanen zijn veranderd.
Lees meer >

Opleidingen

Veel klassikale opleidingen kennen een lage effectiviteit doordat slechts 10-20% van de overgedragen kennis beklijft en ook daadwerkelijk toegepast wordt in de dagelijkse werkprocessen.
Lees meer >

Lean Six Sigma

In uw markt is continu verbeteren een standaard geworden. Uw concurrentie speelt vol in op de klantwensen en processen worden hier aan aangepast. Ook uw MT stuurt deze verbeterprocessen.
Lees meer >

Uw markt

Mid-Corporates moeten continu en razendsnel inspelen op veranderende klantwensen en bijbehorende trends. Ook internationaal zit de concurrent niet stil. Als uw organisatie dagelijks als een goed geoliede machine functioneert, blijft u uw concurrentie voor en creëert u jarenlange continuïteit. Maar het optimaal inzetten van twee belangrijke resources namelijk kapitaal en medewerkers zijn dan uitdagingen van formaat.