Herstructureren

Oplossingen daar waar alleen extra financiering niet passend is

Het is een schrale troost maar het komt veel vaker voor dan u denkt: na veel gesprekken, documentatie, begrotingen, cijfermateriaal,  tijd, energie én irritatie lukt het niet om een financiering te verkrijgen. Conclusie: het gaat gewoon niet lukken. Het herstructureren van de onderneming en zijn activiteiten kan hier wél een oplossing zijn. Deze herstructurering is op te delen in de volgende hoofdstukken:

  • Wat kunt u doen in de rentabiliteit? Zoals bijvoorbeeld; grote kostenposten waar u kunt bezuinigen? Waar zitten er bleeders in de activiteiten?
  • Wat kunt u doen in uw werkkapitaal? Vaak is het wél mogelijk om cash vrij te maken uit voorraad of onderhanden werk. Of kunnen er andere afspraken gemaakt worden met leveranciers en afnemers.
  • Is de druk van rente, aflossing, crediteuren en belasting een molensteen geworden voor de onderneming? Dan zijn er met andere vormen van financiering zoals equity of mezzanine financiering vaak oplossingen te creëren. Ook afboekingen op de schulden aan de financiële stakeholders is een methodiek om de rest van de vordering wel te kunnen betalen.

Een fors aantal variabelen waarvoor een methodiek en ervaring op dit vlak de succeskans fors laat stijgen.