Terug naar Overzicht

Schoonmaakbedrijf

Type organisatie:

Schoonmaakbedrijf

Geholpen in:

2017

Doelstelling:

Verbeteren winstgevendheid van nihil naar een niveau waarbij de financiële verplichtingen kunnen worden nagekomen (vanaf 75k). De achtsterstand bij de ficus was inmiddels opgelopen tot € 50/k.

Resultaat
2017

Winst doelstelling 2017 van ca. € 150/k wordt gehaald. Achterstand bij de fiscus is ingelopen en de liquiditeitspositie is goed. Hierdoor is er weer een financiële basis voor groei van het bedrijf.

Schoonmaakbedrijf
 • Bewustwording bij ondernemer gecreëerd om actie te ondernemen en welke tools hij zelf heeft om daar mee aan de slag te gaan.
 • Inzicht in financiële resultaten per 4 wekelijkse periode. Er worden nu periodecijfers opgemaakt zodat de resultaten (en de effecten van uitgezette de acties) direct inzichtelijk worden.
 • Doelstelling ultimo 2017 geformuleerd. In samenspraak is een prognose opgesteld voor 2017 waarbij er op maandbasis € 10.000,= aan kosten bespaard is en winstmarge verbeterd is:
  - Onrendabele opdrachten inzichtelijk gemaakt en vervolg acties uitgezet
  - Reductie indirect personeel,
  - (loon) administratie uitbesteed;
  - huurcontracten opgezegd,
  - leaseauto’s ingeleverd,
 • Betalingsregeling: met de fiscus is een betalingsregeling afgesproken om de achterstand in te lopen.
 • Extra liquiditeit: Er is een investeerder gevonden die een tijdelijke financiering heeft verstrekt om de liquiditeitspositie te verbeteren.