Type organisatie:

Horeca bedrijf

Geholpen in:

2020

Doelstelling:

Overbrugging van de corona problematiek.

Resultaat
2020

Zelfs in een negatief scenario waarin de maatregelen nog lang van kracht blijven kan het bedrijf minstens een halfjaar vooruit. In een scenario waarin de lockdown (gedeeltelijk) wordt opgeheven, kan men weer voor jaren vooruit. Toppers die ondernemers! Pijnlijke besluiten toch genomen! Het ego aan de kant! En focus op toekomstperspectieven! De corona crisis doet veel pijn, maar de praktijk laat zien dat nu ook het draagvlak ontstaat om de besluiten te nemen die nodig zijn.

Horeca bedrijf

“Never waste a good crisis”

Deze gevleugelde uitspraak van Winston Churchill is zeker nu van toepassing!

Een klant uit onze praktijk die veel pijn ondervindt van de lockdown heeft forse liquiditeitstekorten. Die laatste investeringen begin 2020 komen qua timing nu wel écht slecht uit. Ongeveer 90 medewerkers staan voor een groot deel werkloos toe te kijken en maken zich zorgen over hun toekomst.

De ondernemers liggen wakker over hoe lang de lockdown nog gaat duren en of ze het einde wel gaan halen. En áls ze het einde halen hoe ze de opgebouwde belastingschulden weer moeten terugbetalen in een laagconjunctuur.

Onze aanpak is tweeledig:

  • Focus op rendement: Het betreft een aantal economisch gescheiden activiteiten binnen één BV. Deze activiteiten zijn qua doelgroep, verdienmodel en personeel te scheiden. Maar wat is de bijdrage van deze verschillende activiteiten aan de vaste kosten? Op basis van een analyse bleek één onderdeel niet voldoende te presteren waarna de ondernemers hebben besloten deze activiteit te beëindigen. Alternatieve en wel rendabele aanwending van het ónroerend goed en personeel kan relatief gemakkelijk in andere groeiende onderdelen.
  • Financiering: Middels een gedegen financieel en bedrijfskundig plan waarin de sluiting van het bedrijfsonderdeel is verwerkt is inmiddels een investeerder gevonden die tegen gunstige condities een lening heeft verstrekt met een 2e hypotheek achter de huisbank.