Geschreven door:
Jochem Hendrikse
Datum:
15/5/2020

Wat betekent een situatie van bijzonder beheer?

Het is misschien nog nooit bij u opgekomen, maar wat betekent het als de huisbankier meldt dat uw onderneming in de categorie “bijzonder beheer” terecht is gekomen? Gezien de terugval in de economie is dit voor veel directeuren / ondernemers een scenario om rekening mee te houden. Hier leest u het antwoord op een aantal veelvoorkomende vragen:

- Wat is bijzonder beheer? De benaming die geldverstrekkers geven aan de afdeling die zich bezig houdt met ondernemingen die in “zwaar weer” verkeren. Deze afdelingen volgen de bedrijfsontwikkeling intensief met als doel om de (mogelijke) verliezen voor de financier te beperken. Wanneer je als ondernemer wordt overgedragen naar bijzonder beheer dan zal van je verwacht worden dat je:

o Vaker dan gebruikelijk actuele data aanlevert (tussentijdse resultaten, liquiditeitsbegrotingen, debiteuren-/crediteuren-/voorraadlijst etc.)

o Een uitgebreid plan van aanpak maakt waaruit de levensvatbaarheid van jouw bedrijf blijkt

o In de regel verplicht wordt tot het afgeven van extra zekerheden

- Wanneer kom je bij bijzonder beheer?

o Wanneer de bank of een andere geldverstrekker signalen heeft dat het voortbestaan van jouw bedrijf in gevaar komt. Dat kan zijn door een analyse van de resultaten van het voorgaande jaar, of door acute omstandigheden zoals nu bij de corona-crisis. Dit kan voor de financier het moment zijn om de continuïteitsstatus van individuele klanten of hele branches onder de loep te nemen.

- Wat doet bijzonder beheer?

o Deze afdeling volgt intensief de stappen die u zet om het bedrijf weer op koers te krijgen. Het komt daarbij voor dat de betrokken medewerkers zich bezig houden met operationele beslissingen binnen het bedrijf. Een van de zaken is bijvoorbeeld dat men in deze bijzonder beheer fase wil onderzoeken welke bedrijfsonderdelen wel levensvatbaar zijn en van welke beter afscheid kan worden genomen.

o Bijzonder beheer is er in de kern om het risico van de geldverstrekker te beperken. Op een deel van de vraagstukken is dit overigens geen tegengesteld belang met dat van de onderneming.

o In het uiterste geval gaat bijzonder beheer over in een fase van uitwinning / faillissement.

- Hoe kom ik uit bijzonder beheer?

o Daar is geduld voor nodig want deze trajecten kunnen vaak meerdere jaren duren. Uiteindelijk zal een geldverstrekker weer overtuigd moeten zijn van de levensvatbaarheid van uw onderneming. Dan zal worden overgegaan tot normaal / commercieel beheer.

o Laat u bijstaan door een deskundige adviseur. Het is belangrijk om goed voorbereid en op een niet-emotionele manier het gesprek aan te (blijven) gaan met uw belangrijkste stakeholders.

Meer uit ons blog:

Datum:
24/6/2020
Herfinanciering belastingschulden
Geschreven door:
Bart van der Wielen
Lees verder
Datum:
3/6/2020
De belastingdienst als geldverstrekker!
Geschreven door:
Bart van der Wielen
Lees verder