Geschreven door:
Jochem Hendrikse
Datum:
28/4/2020

Kent u deze alternatieve financiers al?

Veel ondernemers zitten al jarenlang vast aan hun huisbank. Dankzij o.a. hoge overstapkosten (en veel administratieve rompslomp) kunnen ze hier moeilijk afscheid van nemen. Dit maakt ze afhankelijk.

In deze ingewikkelde periode, waarbij de liquiditeitspositie van veel ondernemers onder druk komt te staan, doen ondernemers opnieuw een beroep op deze huisbank. Opnieuw krijgen ze dan te maken met;

- De minst ervaren bankiers die als belangrijkste doel het verkopen van hun eigen producten hebben

- Bankiers die standaard denken in risico’s in plaats van in kansen

- Lange besluitprocessen

Maar er zijn alternatieven! Gesteund door de overheid zijn nu ook belangrijke spelers uit de alternatieve geldverstrekkers kant in staat om borgstellingskredieten te verstrekken. Welke dat zijn lees je op de site van RVO. Door deze aanvullende zekerheden (dekking door de staat!) is het voor een financier makkelijker om leningen en kredieten te verstrekken omdat ze in het ergste scenario een beroep kunnen doen op deze garantie.

Voordelen van deze alternatieve financiers is dat zij werken met;

- Een snel proces (vaak gebaseerd op actuele bedrijfsdata)

- Een transparant kostenmodel

WDL Corporate Finance heeft veel ervaring met deze prima alternatieven voor de traditionele grootbanken. Lees verder op onze website of neem hier contact met ons op.

Meer uit ons blog:

Datum:
24/6/2020
Herfinanciering belastingschulden
Geschreven door:
Bart van der Wielen
Lees verder
Datum:
3/6/2020
De belastingdienst als geldverstrekker!
Geschreven door:
Bart van der Wielen
Lees verder