Geschreven door:
Bart van der Wielen
Datum:
24/6/2020

Herfinanciering belastingschulden

Veel MKB ondernemers zijn nu achterstanden aan het opbouwen bij de fiscus (zie ook onze blog over dit onderwerp). Omdat de eerste uitstelregelingen dateren van maart, verwachten wij de komende periode een grote vraag naar herfinancieringsmogelijkheden van deze claims.

In deze blog zetten we een paar tips op een rij voor de ondernemer:

1. Analyseer je financiële situatie. Maak een liquiditeitsbegroting op maandbasis en trek je conclusies. Welk deel van de achterstand is reëel om uit de cash flow te voldoen binnen welke periode?  Het is nog onduidelijk wat de eisen van de fiscus gaan zijn. Er is een achterstand dus ze kunnen in principe invorderingen starten. We verwachten coulance van de belastingdienst maar voor hoelang? Om niet te afhankelijk te zijn van dit soort onzekere factoren adviseren wij om een beperkte druk op de cash flow te leggen voor het inlopen van achterstanden en ieder geval niet verder te kijken dan de cash flow uit het kalenderjaar 2020.

2. Kijk creatief naar alle financieringsmogelijkheden. Stel vast hoeveel financiering je nodig hebt om de belastingachterstanden te voldoen. Bij een relatief korte looptijd van deze lening bijv < 2 jaar is een rentepercentage minder van belang dan een traag en tijdrovend fiatproces van de geldverstrekker. Zijn er wellicht mogelijkheden om in privé gemakkelijker geld te lenen en dit door te lenen naar de onderneming? Verhogen van de woninghypotheek of verhogen van financieringen op vastgoedbeleggingen zijn relatief gemakkelijk te realiseren.

3. Scherpte creëert een forse verhoging van de succeskans. Na een afwijzing is het moeilijk om een dergelijk besluit nog om te buigen. Stap met realistische onderbouwingen op zowel financieel als bedrijfs- en markt analytisch niveau af op de geldverstrekker van uw keuze.

Meer uit ons blog:

Datum:
3/6/2020
De belastingdienst als geldverstrekker!
Geschreven door:
Bart van der Wielen
Lees verder