GAP analyse

Instructie:
* Vul per regel een rapportcijfer in. Waar ligt het huidige niveau in uw organisatie en waar ligt uw ambitie?
* Geef vervolgens per regel aan wat voor u het belang c.q. prioriteit is in de vorm van een percentage.
* De vragen zijn ingestoken vanuit de ik-vorm, maar kunnen dus ook voor uw organisatie gelden.
Rapportcijfer 1 tot 10 %
Huidig Ambitie Belang
Onderdeel financiering
Ik kan gemakkelijk een financiering verkrijgen voor investeringen of werkkapitaal.
De contacten met mijn financier(s) lopen altijd open en vriendelijk.
Ik beschik over een ruime liquiditeitspositie / veel ruimte in mijn rekening courant.
Naast mijn huisbank heb ik ook de beschikking over andere bronnen van geld en/of financiering.
Financiering is geen beperking bij het doen van investeringen. Uistellen is niet nodig.
GAP op onderdeel financiering: 0,0
Onderdeel strategie
De voorspelbaarheid van de markt over 1 tot 2 jaar.
De klanttevredenheid over onze producten/diensten.
De mate waarin mijn organisatie last heeft van prijsconcurrentie.
Mijn omzet groeit elk jaar.
De meest optimale inrichting van mijn organisatie is reeds geimplementeerd.
GAP op onderdeel strategie: 0,0
Onderdeel HRD (Human Resource Development)
De medewerkers in mijn organisatie willen de externe marktontwikkelingen graag volgen.
De mate waarin onze medewerkers de nieuwe interne ontwikkelingen kunnen volgen.
De mate waarin medewerkers hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen.
Bij een beperkte managementaandacht draait de organisatie nog jaren door.
De attractiviteit van mijn organisatie op de arbeidsmarkt.
GAP op onderdeel strategie: 0,0
Uitleg uitkomst GAP analyse:
* Bij een negatieve GAP van meer dan 2 punten heeft dit onmiddelijke prioriteit met een plan van aanpak binnen 1 maand
* Bij een negatieve GAP tussen 1 en 2 punten heeft dit onmiddelijke prioriteit met een plan van aanpak binnen 3 maanden
* Bij een negatieve GAP tussen 0 en 1 punt heeft dit geen tot weinig extra aandacht nodig
* Bij een positieve GAP kunt u minder aandacht geven aan dit onderdeel


Mail dit formulier voor een gratis consult