Privacy statement

Privacy statement Wielen de Leeuw

Deze privacy statement is van toepassing op websitebezoeken, online leeromgeving, contacten en overeenkomsten met Wielen de Leeuw B.V., gevestigd te Sint-Oedenrode, Lieshoutsedijk 10.

Artikel 1: Algemeen
De website www.wdl.nl is eigendom van Wielen de Leeuw B.V. (hierna te noemen WDL). WDL houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die WDL bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat WDL in bepaalde situaties gegevens registreert. WDL verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van de website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en voor advertentiedoeleinden. WDL zal de door u verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer WDL hier wettelijk toe wordt verplicht.

Bewaartermijn persoonsgegevens
WDL bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Google Analytics voor advertentiedoeleinden
WDL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hierdoor verkregen informatie wordt, inclusief uw IP adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. WDL heeft hier geen invloed op. WDL heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Artikel 3: Gegevensbeveiliging
WDL maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. WDL beschermt uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Artikel 4: Cookies
WDL maakt op haar website gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die door een webpaginaserver op een computer worden geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Dankzij cookies worden de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken. De informatie die een cookie opslaat, is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres, bevat dus geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van de website.

WDL maakt op haar website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar websites van derde partijen, bijvoorbeeld LinkedIn. Op het moment dat u op een dergelijke link of knop klikt, verlaat u de website van WDL en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing.

Artikel 5: Nieuwsbrief WDL
WDL biedt een nieuwsbrief aan waarmee wij u willen informeren over nieuws en ontwikkelingen m.b.t. producten en diensten van WDL. Uw e-mailadres wordt bij het eerste contact automatisch toegevoegd aan de lijst van ontvangers van deze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uiteraard verstrekken wij uw gegevens niet aan derden.

Artikel 6: Websites van derden
Onze website bevat links naar andere websites. WDL is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van WDL vallen.

Artikel 7: Aanpassing privacy statement
WDL behoudt het recht om het privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Artikel 8: Inzage, vragen en informatie
Als u vragen heeft over de manier waarop WDL met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen via:
Telefoon: 073 – 44 00 300 / e-mail: info@wdl.nl / adres: Lieshoutsedijk 10 te Sint-Oedenrode.