Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wielen de Leeuw B.V.:
Hier leest u onze Algemene voorwaarden Wielen de Leeuw B.V., deze zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Klachtenprocedure:
Wielen de Leeuw B.V. streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de geleverde prestatie van Wielen de Leeuw B.V.
Omdat Wielen de Leeuw B.V. klachten serieus neemt hebben we een klachtenprocedure vastgesteld. Deze treft u hier aan.

Verwerkersovereenkomst: 
Wielen de Leeuw B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de met u gemaakte afspraken. In verband met de privacywetgeving heeft Wielen de Leeuw B.V. hiervoor een Verwerkersovereenkomst opgesteld.