Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, Verwerkersovereenkomst en Klachtenprocedure Wielen de Leeuw B.V.

Hier leest u onze Algemene voorwaarden Wielen de Leeuw B.V., deze zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Verwerkersovereenkomst: 
Wielen de Leeuw B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de met u gemaakte afspraken.
In verband met de privacywetgeving heeft Wielen de Leeuw B.V. hiervoor een Verwerkersovereenkomst opgesteld. 

Klachtenprocedure:
Wielen de Leeuw B.V. streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening.
Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de geleverde prestatie van Wielen de Leeuw B.V.
Omdat Wielen de Leeuw B.V. klachten serieus neemt hebben we een klachtenprocedure vastgesteld. Deze treft u hier aan.