Privacy statement

Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven.
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of voor het inschrijven voor een opleiding, training of e-learningcursus.

Gebruik van uw gegevens
Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Wielen de Leeuw daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Wielen de Leeuw de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@wdl.nl. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.